تاموکسی فن Tamoxifen

2017-04-26T09:12:41+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Tamoxifen گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران هورمون                موارد مصرف تاموکسی فن برای درمان سرطان پستان و نازایی وابسته به اولیگومنوره یا آمنوره ثانویه مصرف می شود.      مکانیسم اثر تاموکسی [...]