دارو ترتينویين Tretinoin

2017-05-11T19:17:27+00:00

اطلاعات دارو ترتينویين  Tretinoin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ترتينویين Tretinoin گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور Bailleul -Biorga دارو پخش - کارخانه داروسازی پارس دارو داروسازی کیش مدیفارم ROCHE PHARMA داروسازی ایران [...]