دارو تستوسترون Testosterone

2017-05-15T18:10:41+00:00

اطلاعات دارو تستوسترون Testosterone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تستوسترون Testosterone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ORGANON ROTEXMEDICA داروسازی ابوریحان داروسازی کاسپین تامین          موارد مصرف تستوسترون در درمان كمبود آندروژن ناشي از [...]