تيوريدازین Thioridazine

2017-04-27T12:09:32+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Thioridazine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی خوارزمی داروسازی مینو              موارد مصرف در موارد اسكيزوفرني و ساير حالات جنون،مانيا، براي درمان كوتاه مدت و كمكي تحريك‌پذيري [...]