دارو دكسترومتورفان پی Dextromethorphan-P

2017-05-11T19:31:59+00:00

اطلاعات دارو دكسترومتورفان پی  Dextromethorphan-P در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دكسترومتورفان پی Dextromethorphan-P گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی خوارزمی [...]