دارو ديفنوكسيلات Diphenoxylate

2017-05-11T19:08:53+00:00

اطلاعات دارو ديفنوكسيلات  Diphenoxylate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ديفنوكسيلات Diphenoxylate گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی فارماشیمی داروسازی مینو داروسازی تهران شیمی داروسازی خوارزمی              موارد مصرف تركيب [...]