دیمن هیدرینات Dimenhydrinate

2017-04-25T13:53:15+00:00

  نام علمی دارو (ژنریک): Dimenhydrinate گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تهران دارو داروسازی جالینوس              موارد مصرف دیمن هیدرینات در درمان سر گیجه ، تهوع ، بیماری مسافرت و همچنین سر گیجه ناشی از بیماری هایی که [...]