رومیپلاستین Romiplostim

2017-04-28T13:04:13+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Romiplostim گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان ترومبوسیتوپنی در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی پورپورای مزمن وابسته به ایمنی ( ایدیوپاتیک ) [...]