ریباویرین Ribavirin

2017-04-27T13:32:06+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Ribavirin گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور F.HOFFMANN-LA ROCHE SCHERING PLOUGH داروسازی باختر بیوشیمی            موارد مصرف ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی). a) درمان هپاتیت C مزمن b) درمان عفونت RSV (Respiratory syncytial virus infection)      مکانیسم [...]