زولپیدم Zolpidem

2017-04-27T12:18:33+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Zolpidem گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی اکتوورکو داروسازی تهران دارو داروسازی سبحان دارو SANOFI AVENTIS داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی مرهم دارو داروسازی ابوریحان داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی درسا دارو [...]