زونیسامید Zonisamide

2017-04-24T06:16:33+00:00

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Zonisamide گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور WOCKHARDT داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رازک داروسازی فاتک شیمی پارس داروسازی [...]