سالبوتامول Salbutamol

2017-04-28T14:15:29+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Salbutamol گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA داروسازی البرز دارو داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس GSK داروسازی اکسیر داروسازی رها داروسازی کاسپین تامین دارو پخش - کارخانه داروسازی جابربن [...]