سدیم تیوسولفات Sodium Thiosulfate

2017-04-25T12:41:39+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Sodium Thiosulfate گروه دارویی: Antifungals داروهای ضد قارچ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مسمومیت با سیانید، همراه با نیتریت سدیم و برای جلو گیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین [...]