سرترالین Sertraline

2017-04-24T04:01:56+00:00

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Sertraline گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی رازک داروسازی سها KRKA داروسازی پور [...]