دارو فلوئوسينولون Fluocinolone

2017-05-11T19:31:11+00:00

اطلاعات دارو فلوئوسينولون  Fluocinolone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فلوئوسينولون Fluocinolone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی بهوزان داروسازی سینا دارو داروسازی عماد درمان پارس داروسازی ابوریحان داروسازی تهران شیمی              [...]