كلرپروپاميد Chlorpropamide

2017-04-24T05:25:56+00:00

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Chlorpropamide گروه دارویی: Antidiabetics داروهای ضد دیابت     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف كلرپروپاميد براي درمان ديابت مليتوس [...]