دارو كول‌تار Coal Tar

2017-05-11T19:18:14+00:00

اطلاعات دارو كول‌تار  Coal Tar در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو كول‌تار Coal Tar گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی گیلارانکو                موارد مصرف كول‌تار براي درمان [...]