دارو لئوپرورلین Leuprorelin

2017-05-11T18:50:42+00:00

اطلاعات دارو لئوپرورلین Leuprorelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لئوپرورلین Leuprorelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTELLAS DONG KOOK PHARM ERIOCHEM داروسازی واریان فارمد          موارد مصرف داروی Leuprorelin يك [...]