لابتالول Labetalol

2017-04-29T11:10:35+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Labetalol گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف موارد مصرف: - درمان پرفشاری خون متوسط تا شدید - فرم تزریقی در درمان پرفشاری خون شدید از قبیل پرفشاری خون اورژانسی بکار می رود.  [...]