دارو لوونورژسترل Levonorgestrel

2017-05-15T17:44:22+00:00

اطلاعات دارو لوونورژسترل Levonorgestrel در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو لوونورژسترل Levonorgestrel گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف لوونورژسترل براي جلوگيري از بارداري مصرف مي [...]