پیپوتیازین Pipotiazine

2017-04-27T11:49:04+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Pipotiazine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان نگهدارنده اسکیزوفرنی      مکانیسم اثر - گیرنده های پس سیناپسی مزولیمبیک دوپامینرژیک در مغز را بلوک کرده [...]