کاپتوپریل Captopril

2017-04-29T08:09:15+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Captopril گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران دارو داروسازی روز دارو داروسازی سها داروسازی اکسیر داروسازی تهران دارو              موارد مصرف اين دارو براي كنترل زيادي خفيف تا [...]