کلومتیازول Clomethiazole

2017-04-27T11:14:28+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Clomethiazole گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو در درمان آژیتاسیون و بیقراری بیماران مسن، درکنترل کوتاه مدت بیخوابی شدید در افراد مسن و در درمان [...]