دارو کلومیفن سیترات Clomifene Citrate

2017-05-15T17:02:21+00:00

اطلاعات دارو کلومیفن سیترات Clomifene Citrate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو کلومیفن سیترات Clomifene Citrate گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف كلوميفن براي درمان ناباروري [...]