دارو گنادورلين Gonadorelin

2017-05-11T18:51:26+00:00

اطلاعات دارو گنادورلين  Gonadorelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گنادورلين Gonadorelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف گنادورلين براي درمان آمنوره و ناباروري ناشي از آزادشدن غير طبيعي [...]