دارو گوسرلین Goserelin

2017-05-11T18:51:18+00:00

اطلاعات دارو گوسرلین Goserelin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گوسرلین Goserelin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTRAZENECA                موارد مصرف داروی Goserelin يك آنالوگ گونادورلين با خصوصيات [...]