اكسي وت Oxyvet 20% LA

2016-10-02T22:10:04+00:00

گروه دارویی: آنتی بیوتیک   ترکیب: هر ميلي‌ليتر حاوی 200 ميلي‌گرم اكسي‌تتراسايكلين (Base) مي‌باشد.     فارماكولوژي: تتراسايكلين‌ها بصورت كلي آنتي بيوتيك‌هاي باكتريواستاتيك هستند و با جلوگيري از سنتز پروتئين بوسيله اتصال با واحد 30S ريبوزوم درمیکرو ارگانيسمهاي حساس، از متصل شدن aminoacyl transfer-RNA با ريبوزوم جلوگيري مي‌كنند. همچنين به نظر مي‌رسد اين دسته از [...]