آشنایی با انواع سمپاش‌ های در گاوداری

2017-08-25T11:34:04+04:30

انواع سمپاش‌هایی که در گاوداری مورد ستفاده قرار می گیرند به دسته کلی محلول‌پاش‌ها و گردپاش‌ها تقسيم می‌شوند. اگر شما میخواهید با انواع سمپاش ها آشنا شوید کافی است ما را همراهی کنید. سمپاش‌هایی که در گاوداری استفاده می‌شوند، به دو دسته محلول‌پاش‌ها و گردپاش‌ها تقسیم می‌شوند. هر‌كدام از این دو دسته خود می‌تواند در [...]