آشنایی با انواع نژاد گربه و معرفی چند نژاد عالی در گربه ها

2019-11-12T08:49:11+04:30

10 نوع بهترین گربه نژاد گربه Polydactyl نژاد گربه های پلی متیل بهترین رده های پنجره عالی را می دهند. Errr ، sixes. همچنین به عنوان نژاد "گربه های میتس" یا "گربه های انگشت شست" شناخته می شوند ، "پلی آماتیل ها دارای جهش ژنتیکی هستند که به آنها بیش از تعداد معمول انگشتان پا [...]