آشنایی با انواع کنه

2017-01-17T15:12:55+04:30

کنــه آرد Acarus Siro Linnaeus Tyroglyphus Farinae L. Aleurobius Farinae L. ( Acari : Acaridae ) شکل شناسی بدن کنه ماده بالغ بیرنگ و به طول ۳۰۰ تا ۶۵۰ میکرون می باشد . رنگ گناتوزوما و وپاها به رنگ زرد تا قرمز قهوه ای است ، موی کتفی داخلی (Sci) هم اندازه موی کتفی خارجی [...]