دارو اوکترئوتاید استات Octreotide Acetate

2017-05-11T18:51:35+04:30

اطلاعات دارو اوکترئوتاید استات  Octreotide Acetate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اوکترئوتاید استات Octreotide Acetate گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS SUN PHARMACEUTICAL داروسازی ابوریحان داروسازی کاسپین تامین OMEGA         [...]