او اس وای+ ویتامین یی® OSY + VIT E

2016-10-02T21:53:49+04:30

گروه دارویی: پروبیوتیک شکل دارویی: پودر مخلوط در دان تركيب:  هر کیلوگرم پودرحاوی: مخمر سلنیوم (ساکارومایسس سرویسیا) 990 گرم ویتامین E 10 گرم مکانیسم اثر: ویتامین  Eو سلنیوم درمتابولیسم سولفور دخالت دارند. ویتامین E اثرات آنتی اکسیدانی دارد و بهمراه سلنیوم از همولیز گلبولهای قرمز جلوگیری می کند و باعث جلوگیری از اکسیداسیون چربی ها [...]