ايميپرامين Imipramine

2017-04-24T03:11:00+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Imipramine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی پارس دارو داروسازی سبحان دارو داروسازی مرهم دارو [...]