اينترفرون گاما Interferon Gamma

2017-04-27T13:14:56+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Interferon Gamma گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر                موارد مصرف اين دارو براي كاهش احتمال بروز و شدت عفونت هاي همراه با بيماري گرانولوماتوز مزمن و درمان پوكي استخوان شديد و بدخيم [...]