ايپراتروپيوم بروماید Ipratropium Bromide

2017-04-28T14:33:23+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Ipratropium Bromide گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BOEHRINGER INGELHEIM CIPLA داروسازی جابربن حیان            موارد مصرف ايپراتروپيوم براي درمان انسداد برگشت پذيرراه هاي هوايي بويژه درمان [...]