دارو ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous

2017-05-22T20:10:04+04:30

اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER CSL BEHRING GREEN CROSS SANQUIN BIOTEST   [...]