آشنایی با سيستم ايمني بدن

2017-01-22T11:49:11+04:30

دانشمندان در دو گروه كاري مجزا، به گونه اي غيرمنتظره يك سيستم تنظيم كننده را در بدن انسان كشف كردند كه مي تواند كل سيستم ايمني بدن را تحت تاثير قرار دهد. روزنامه نيويورك تايمز به نقل از دانشمندان دانشگاه كمبريج در انگليس و كمبريج در ماساچوست آمريكا گزارش داد اين شبكه تنظيم كننده مي [...]