ایمیدیوکارب دی پروپیونیت Imidocarb Dipropionate

2016-10-02T21:40:35+04:30

شکل دارویی:محلول استریل تزیقی گروه دارویی:ضد انگل تک یاخته ترکیب دارو : هر میلی لیتر حاوی 20 میلی گرم ماده ایمیدوکارب دی پروبیونات می باشد. مکانیسم اثر دارو : ایمدیوکارب شاخه ای از کاربانلید می باشد و در متابولیسم انگل مانع از رسیدن اینوزیتول به انگل گردیده و در نهایت باعث مرگ آنها می‌گردد. همچنین [...]