جسم زرد شبه بارداري

2017-01-26T17:34:48+04:30

وجود جسم زرد و ترشح هورمون پروژسترون سبب جلوگیری از بازگشت سیکل جنسی و حمایت از بارداری و نشانه آبستنی میباشد. برخی مواقع بدلایلی انحلال بموقع (بعداز دوره میان فحل) جسم زرد انجام نمیگیرد (مواد غیرعادی در رحم مانند چرک و جنین یا نطفه ازبین رفته (آبورت)). وجود غیرنرمال آن مانع از سیکل های جنسی [...]