آشنایی با انواع بازی کردن گربه ها

2017-03-06T05:52:40+04:30

گربه ها مانند تمامي پستانداران، از هنگام کودکي عاشق بازي و سرگرمي هستند و اين خصيصه را حتي بعد از رشد کامل هم حفظ مي کنند. بازي، يکي فعاليت آموزشي پيچيده است که باعث ميشود بچه گربه ها رفتار اجتماعي را فرا گيرند و به آنها کمک ميکند تا مهارت هاي فيزيکي و هوشي خود [...]