دارو باكلوفن Baclofen

2017-05-11T18:40:55+04:30

اطلاعات دارو باكلوفن Baclofen در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو باكلوفن Baclofen گروه دارویی: Muscle Relaxants داروهای شل کننده عضلات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی زهراوی داروسازی کیمیدارو              موارد مصرف باكلوفن در درمان اسپاسم شديد و مزمن عضله [...]