راه های پیشگیری ورم پستان در تليسه ها

2017-01-26T16:36:06+04:30

ورم پستان در تليسه ها يك مشكل اصلی است كه باعث خسارات اقتصادی وسيعی در بسياری از مزارع شيری می شود . • وقتی اصلاح مديريت مزرعه نتواند منجر به كاهش معنی داری در وضعيت سلامت پستان تليسه شود ، بكار گرفتن يك پماد آنتی بيوتيك مخصوص گاو خشك با طيف وسيع می تواند در [...]

راه های پیشگیری ورم پستان در تليسه ها2017-01-26T16:36:06+04:30

سلول های پروکاریوت چیست

2017-01-22T12:48:09+04:30

نگاه اجمالی واحد بنیادی حیات ، سلول نام دارد. بطور کلی سلولها به دو گروه عمده پروکاریوت و یوکاریوت تقسیم می شوند. اصطلاح پروکاریوت مرکب از دو واژه پرو (Pro) به معنی پیش و کاریوت به معنی هسته است و این اصطلاح در مورد سلولی بکار می رود که فاقد هسته و اندامک های محدود [...]

سلول های پروکاریوت چیست2017-01-22T12:48:09+04:30

شکل بندی و رده بندی باکتری ها

2017-01-22T11:59:27+04:30

تاثیر عوامل محیطی بر شکل باکتریها برخی از باکتریها مانند باسیل دیفتری ، هنگام تقسیم مانند ترکه درخت می شکنند ولی از یکدیگر جدا نمی شوند و اشکال زاویه دار مانند الفبای چینی تشکیل می دهند. باید دانست که شکل هر باکتری ثابت نبوده و با ساختار و واکنش محیط کشت ، دما ، سن [...]

شکل بندی و رده بندی باکتری ها2017-01-22T11:59:27+04:30

عوامل محیطی بر باکتریها

2017-01-22T11:29:51+04:30

دید کلی همه میکروارگانیسمها از جمله باکتریها تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارند. عوامل محیطی بر رشد ، تکثیر و مرگ باکتریها تاثیر می گذارند. بعضی از باکتریها حرارت بالا و برخی حرارت پایین را دوست دارند. تغییرات PH یعنی تغییر غلظت یون هیدروژن در محیط زندگی باکتریها ، بر روند زندگی باکتریها موثر است. [...]

عوامل محیطی بر باکتریها2017-01-22T11:29:51+04:30

مزایا و معایب کاربردهای باکتری

2017-01-22T11:19:39+04:30

مقدمه بیوسفر زمین دارای انواع متعددی میکروارگانیسم است و بسیاری از آنها هنوز برای انسان ناشناخته است. در مورد فعالیت آنها در طبیعت اطلاعت کمی در دست است مانند میکروارگانیسمهایی که با تنظیم چرخه ازت به حاصلخیزی خاک کمک می کنند و میکروارگانیسمهایی که به تجزیه مواد آلی و معدنی شدن کمک می کنند. رابطه [...]

مزایا و معایب کاربردهای باکتری2017-01-22T11:19:39+04:30

آشنایی با محیط های کشت باکتری

2017-01-22T11:03:57+04:30

    محیط کشت آگار خوندار Blood agar محیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جدا سازی باکتریهای بیماریزا بخصوص باکتریهایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند، بکار می رود.بعلاوه در این محیط وجود همولیزین در باکتریها را نیز می توان کاوش کرد. پس از اتوکلاو محیط پایه هنگامی که درجه آن [...]

آشنایی با محیط های کشت باکتری2017-01-22T11:03:57+04:30

عوامل باکتریایی بيماری منتقله ازراه غذا

2017-01-22T10:59:37+04:30

مهمترین عوامل باکتریایی بيماریهای منتقله از راه غذا ١- سالمونلا: انتروكوليت شايعترين تظاهر عفونت سالمونلايي است .بيش از ۲۲۰۰ گونه سالمونلابا توجه به ساختار آنتي ژني آنها شناسايي شده است .كه تنها ده سروتيپ آن ها عامل بيشترين عفونت هاي گزارش شده هستند .سالمونلاها در طيف وسيعي از مواد غذايي وجود دارد مانند : گوشت [...]

عوامل باکتریایی بيماری منتقله ازراه غذا2017-01-22T10:59:37+04:30

آشنایی با فیزیولوژی باکتری

2017-01-22T10:13:25+04:30

مقدمه باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده ای دارند و اندازه آنها بین ۰,۳ تا ۴ میکرون است. باکتریها فاقد شبکه آندوپلاسمی ، دستگاه گلژی ، لیزوزومها ، میتوکندریها و واکوئلها هستند. اما در سیتوپلاسم آنها تعداد [...]

آشنایی با فیزیولوژی باکتری2017-01-22T10:13:25+04:30
Go to Top