آشنایی با بتائین در جیره طیور

2017-01-05T11:54:00+04:30

بتائین چیست ؟ آیا افزودن بتائین به جیره طیور، خطر بروز کبد چرب را کاهش میدهد؟ قبل از هر چیز باید گفت که بتائین Betaine یک ماده مغذی کاربردی در تغذیه طیور می باشد. پیش از این بتائین به صورت بتائین آنهیدروس، از چغندر قند استحصال می شد. اما در حال حاضر میتوان آن را [...]

آشنایی با بتائین در جیره طیور2017-01-05T11:54:00+04:30

آیا بتائین میتواند جانشین متیونین شود؟

2017-01-05T11:45:24+04:30

آیا ما میتوانیم بخشی از متیونین مورد نیاز طیور را از طریق بتائین تامین کنیم؟ آیا بتائین در طیور میتواند به طور کامل جانشین متیونین جیره شود؟ بحران های اقتصادی و گرانی نهاده ها یکی از دلایلی است که متخصصین جیره نویسی را وادار میکند تا راه هایی برای کاهش قیمت تمام شده جیره طیور [...]

آیا بتائین میتواند جانشین متیونین شود؟2017-01-05T11:45:24+04:30
Go to Top