دارو برم هگزين Bromhexine

2017-05-11T19:32:40+04:30

اطلاعات دارو برم هگزين  Bromhexine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو برم هگزين Bromhexine گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی [...]