برم هگزین (بهرود) Bromhexin

2016-10-03T10:09:43+04:30

نام تجاری : برم هگزین بهرود نام ژنریک: برم هگزین شکل دارو: محلول گروه دارویی: برونکودیلاتور، موکولیتیک ترکیب:هر ۱٠٠ میلی لیتر محلول حاوی ۱ گرم برم هگزین می‌باشد. مکانیسم اثر: یک بنزیل آمین با خواص اکسپکتورانتی است و با افزایش ترشح موکوس و رقیق کردن آن و نیز کمک به دفع آن از مجرای تنفسی [...]