بزرگترین مجموعه کتابخانه الکترونیکی دامپزشکی

2016-01-08T10:29:27+04:30

اولین و کامل ترین مجموعه کتابخانه الکترونیکی دامپزشکی در ایران با بیش از 250 کتاب تخصصی در تمام شاخه های دامپزشکی تا سال 2015 از بزرگترین انتشارات دنیا فقط در 4 دی وی دی .