دارو بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate

2017-05-15T18:58:47+04:30

اطلاعات دارو بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate گروه دارویی: Pesticides and Repellents سموم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين فرآورده براي درمان [...]