کدام شیر بهتر است فله یا پاستوریزه

2017-08-28T18:34:45+04:30

همه می داند شیر داری خواص بیشماری است اما کدوم شیر بهتر است و باید خریداری کنیم فله یا پاستوریزه ؟ قیمت پایین تر عامل اصلی استقبال ازفله فروشی شیر است وبرای اثبات این ادعا قیمت شیر فله را با قیمت شیر استریل مقایسه می کنند.عدل اسا با بیان این که شیر غذایی بدون جاگزین [...]