بهداشت مواد غذایی چیست

2017-01-24T15:29:23+04:30

تعریف بهداشت مواد غذائی: رعایت کلیه اصولی که باید در تولید ، نگهداري ، عرضه و فروش مواد غذائی مورد توجه قرار گیرد تا غذاي سالم با کیفیت مطلوب به دست آید. انواع گوشت و فر آورده هاي گوشتی گوشت خام و فرآورده هاي گوشتی مانند : سوسیس، کالباس ، همبرگر و ... را در [...]

بهداشت مواد غذایی چیست2017-01-24T15:29:23+04:30

سيستم HACCP چیست؟

2017-01-24T15:26:52+04:30

اجرای سیستم HACCP، راهی برای ارتقاء سطح كیفی تولید شیر و بهداشت جامعه چكیده شیر یكی از مغذی ترین مواد غذایی مصرفی انسان است كه در رشد، سلامت و تكامل امسان اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر تولید شیر حیوانات مزرعه ای نیز یكی از صفات مهم اقتصادی این حیوانات محسوب می گردد. در نتیجه [...]

سيستم HACCP چیست؟2017-01-24T15:26:52+04:30
Go to Top