بواسیزوماب Bevacizumab

2017-04-26T09:10:15+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Bevacizumab گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال - درمان سرطان ریه با سلول های غیرکوچک و غیر بشره ای ( توقف ناپذیر، پیشرونده در موضع، راجعه یا متاستاتیک) - درمان [...]